Print Print
Print

Mũi khoan; khoét kẹp mảnhTổng quan về mũi khoan kẹp mảnh

Tổng quan về mũi khoan kẹp mảnh (0)


Mảnh khoan

Mảnh khoan (10)


Mũi doa kẹp mảnh

Mũi doa kẹp mảnh (0)


Mũi khoan kẹp mảnh

Mũi khoan kẹp mảnh (13)


Mũi khoét kẹp mảnh (0)

Mũi khoan kẹp mảnh của GUHRING (3)